מדיניות פרטיות ושימוש באתר shangrila.ua
קייב חרקוב

מדיניות פרטיות ושימוש באתר

הנהלת אתר shangrila.ua מתחייבת לשמור על פרטיותכם באינטרנט. לנו חשוב מאוד להבטיח הגנת הפרטים שנמסרו לנו. מדיניות הפרטיות שלנו מבוססת על דרישות האסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR) . אנחנו אוספים פרטים אישיים כדי לשפר את עבודת השירות שלנו, להתקשר עם מבקרי האתר, לשלוח חדשות בדוא"ל, לתת שירות אשר קשורים לכיוון הפעילות של האתר ולשם ביצוע פעולות כדלקמן.

איסוף ושימוש בפרטים אישיים
אנחנו אוספים ומשתמשים בפרטים אישיים שלכם רק לאחר קבלת הסכמתכם חופשית. בהסכמתכם חושפית אתם מאפשרים לנו לאסוף את הפרטים שלכם כגון השם הפרטי ושם המשפחה, מספר טלפון, דוא"ל. איסוף ועיבוד הפרטים שלכם מבוצע בהתאם לחוק קיים בשטח האיחוד האירופי ואוקראינה.

שמירה, שינוי ומחיקת פרטים
המשתמש שמסר את פרטיו האישיים שלו לאתר shangrila.ua רשאי לשנות או למחוק אותם וגם לבטל על הסכמתו לשימושם. תקופת שמירה לפרטים האישיים שלך מהוות 60 חודשים. בתום שימוש בפרטים שלכם הנהלת האתר תמחוק אותם. נוכל למסור את הפרטים האישיים שלך לצד שלישי רק לאחר קבלת הסכמתך חופשית, במידה ויימסרו הפרטים לא נוכל לשנות אותם באירגונים אחרים שלא קשורים לנו.

שימוש במידע טכני בזמן ביקור באתר
בזמן ביקור אתר shangrila.ua בבסיס נתונים נשמרות רשימות על כתובת IP שלכם, זמן הביקור, כיוונוני דפדפן, מערכת הפעלה ומידע טכני אחר אשר נדרש להצגה כדין של תכון האתר. אי אפשר לזהות אתכם לפי הנתונים האלה.

מסירת פרטים על ידי ילדים
אם יש לכם ילדים או קטינים שנמצאים באפוטרופסותכם וידוע לכם שילדיכם מסרו לנו פרטיהם אישיים בלי הסכמתכם, אנא ליצור קשר אתנו: shangrila.ua . באתר שלנו אסור להשאיר את הפרטים האשיים של קטינים ללא הסכמת הוריהם או אפוטרופוסיהם.

שימוש ב-COOKIES
אנחנו משתמשים בקבצים cookie כדי להבטיח הצגה כדין של תוכן האתר ונוחות שימוש באתר shangrila.ua . הם קבצים קטנים שנשמרים במכשיר שלך. הם עוזרים לאתר לזכור את הפרטים שלכם, למשל באיזו שפה אתם בוחרים כדי לעיין באתר, איזה דפים כבר פתחתם, והפרטים האלה יהיו יעילים בזמן הביקור הבא. הודות לקבצים cookie עיון באתר נשעה יותר נוח באופן משמעותי. יותר מידע על הקבצים מסוג הזה אפשר לקרוא כאן. אתם יכולים לכוונן קבלה או דחיית שימוש ב-cookie בעצמכם בדפדפן שלכם.

אי-יכולת לקבל קבצים cookie עלולה להגביל את הפעילות של האתר.

שימוש בפרטים אישיים על ידי סרויסים אחרים
באתר הזה משומשים סרויסים אחרים אשר מבצעים איסוף נתונים שלא תלוי בפעולות שלנו כגון: Google Analytics, Google AdSense . ייתכן שהנתונים שנאספו על ידינו יימסרו לסרויסים אחרים תוך הארגונים הנ"ל שיכולים להשתמש בנתונים לשם פרסונליזציית פרסומת במערכת הפרסומת שלהם. ניתן לעיין בהסכמי המשתמש של הארגונים האלה באתריהם. ובאתריהם גם ניתן לסרב מאיסוף נתונים של הארגונים האלה, למשל כאן אפשר לחסום את Google Analytics . אנחנו לא מוסרים פרטים אישיים לחברות אחרות או סרויסים שלא מפורטים במדיניות הפרטיות הזאת. רק מסירת נתונים לפי דרישות כדין של מוסדות מוסמכים לביצוע הפעולות הנייל מהוות יוצא מן הכלל.

הפניות לאתרים אחרים
ייתכן שבאתר שלנו ייכללו הפניות לאתרים אחרים אשר אנחנו לא שולטים בהם. אנחנו לא אחראיים עבור התוכן שלהם. אנחנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות בכל אתר שאתם מבקרים, אם קיימת.

שינוים במדיניות פרטיות
האתר שלנו shangrila.ua רשאי מדי פעם לחדש את מדיניות הפרטיות שלנו. אנחנו מעדכינים על כל שינוי במדיניות הפרטיות החדשה על הדף הזה. אנחנו נעקוב אחרי שינוים בחוק על פרטים אישיים באיחוד האירופי ובאוקראינה. אם השארתם את הפרטים אישיים אצלנו נעדכן אתכם על שינוים במדיניות הפרטיות. אם הפרטים האישיים הוכנסו באופן שגוי, לא נוכל להתקשר אתכם.

משוב והוראות סופיות
ניתן ליצור קשר עם הנהלת אתר shangrila.ua בכל נוגע למדיניות הפרטיות ושימוש באתר בדוא"ל: info@shangrila.ua,או דרך משלוח טופס בפרק המתאים של האתר. אם אתם לא מסכימים עם מדיניות הפרטיות הזאת אינכם יכולים להשתמש באתר shangrila.ua, ועליכם להימנע מביקורי האתר שלנו.

ERROR

לא ניתן היה להוריד את התבנית לווידג'ט.
אנא טען מחדש את הדף.
אם הבעיה נמשכת, כתוב דוא"ל לכתובת support@trustindex.io.